+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP ŽP / SC 2.1

Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Specifického cíle bude dosaženo prostřednictvím náhrady zastaralých spalovacích zařízení na pevná paliva za nové environmentálně šetrné způsoby vytápění. Současně bude kladen důraz na maximální účinnost podporovaných zdrojů tepla.

Oprávnění žadatelé:

 • Obce a kraje.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Náhrada stávajících stacionárních spalovacích zdrojů v domácnostech.
  • Výměna kotle na pevná paliva za nový kotel na pevná nebo plynná paliva s minimálními emisemi znečišťujících látek.
  • Výměna kotle na pevná paliva za tepelné čerpadlo.
  • Výše uvedené výměny v kombinaci s doplňkovými nespalovacími zdroji tepelné energie (např. solární ohřev).
  • Instalace dodatečných zařízení (např. filtry) ke snížení emisí znečišťujících látek.