+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu
EDUPRESS s.r.o.

rozvoj — vzdělávání — podpora

Bloková výjimka

By In On 11.4.2015


Výjimka ze zákazu veřejné podpory, která umožňuje poskytnout podporu, aniž by toto rozhodnutí podléhalo schválení ze strany Evropské komise. Poskytovatel však má povinnost zaslat Evropské komisi přehled informací, jež se týkají poskytování veřejné podpory na základě blokové výjimky. Blokové výjimky jsou definovány nařízením Evropské komise, které upravuje veřejnou podporu určenou pro malé a střední podniky, veřejnou podporu na zaměstnanost, veřejnou podporu na vzdělávání, vnitrostátní regionální investiční podporu a další. Zjednodušeně se jedná o zvýhodněný režim, ve kterém mohou žadatelé čerpat vyšší procentuální míru dotace.


Autor

EDUPRESS s.r.o.

Specializujeme se na dotační poradenství a management, investiční poradenství, odborné vzdělávání a tvorbu a realizaci rozvojových a vzdělávacích strategií.

Comments are closed here.