+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu
EDUPRESS s.r.o.

rozvoj — vzdělávání — podpora

De minimis

By In On 11.4.2015


Zvláštní režim, ve kterém mohou žadatelé čerpat vyšší míru podpory, a to až 100 % ze způsobilých výdajů projektu, maximálně však 200.000 eur za 3 po sobě jdoucí účetní období. Rozhodným dnem pro započtení dotace v režimu de minimis je vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Za tříleté období se považují fiskální roky používané k daňovým účelům. Podpora de minimis se nepovažuje za veřejnou podporu, a proto podpory, respektive schémata podpory, poskytovaná v souladu s pravidlem de minimis nemusí být oznamována Evropské komisi. Podporu de minimis nelze kumulovat s jinou veřejnou podporou na stejné způsobilé výdaje, pokud by kumulací došlo k poskytnutí vyšší míry podpory, než jakou stanovuje regionální mapa podpory.


Autor

EDUPRESS s.r.o.

Specializujeme se na dotační poradenství a management, investiční poradenství, odborné vzdělávání a tvorbu a realizaci rozvojových a vzdělávacích strategií.

Comments are closed here.