+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu
EDUPRESS s.r.o.

rozvoj — vzdělávání — podpora

Globální cíl

By In On 1.5.2015


Konkretizovaný (jasný, faktický a srozumitelný) popis budoucího stavu, jehož prostřednictvím bude naplněna stanovená vize. Jedná se o souhrn výsledků a dopadů strategických cílů. Vztahuje se na strategii jako celek. Podobně jako u vize by mělo dojít k naplnění globálního cíle ve střednědobém či dlouhodobém horizontu (což nemusí být bezprostředně po ukončení realizace strategie).


Autor

EDUPRESS s.r.o.

Specializujeme se na dotační poradenství a management, investiční poradenství, odborné vzdělávání a tvorbu a realizaci rozvojových a vzdělávacích strategií.

Comments are closed here.