+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu
EDUPRESS s.r.o.

rozvoj — vzdělávání — podpora

Konsorcium

By In On 3.5.2015


Konsorcium se skládá z více právně a hospodářsky samostatných podniků (společníků) a je pod vedením jednoho nebo více vedoucích konsorcia. Konsorcia se vytvářejí kvůli řešení větších úkolů financování, jako je umísťování cenných papírů. Tím se rozděluje riziko na více společností. Mezi členy konsorcia se uzavírá neformální konsorciální smlouva. Ta upravuje účel, trvání, složení a majetkové vztahy konsorcia, jakož i rozdělení úkolů, podíly na ziscích a ztrátách a ručení společníků. Konsorcium se většinou rozpouští, když je dosaženo stanoveného cíle.

Zdroj: Finance.cz


Autor

EDUPRESS s.r.o.

Specializujeme se na dotační poradenství a management, investiční poradenství, odborné vzdělávání a tvorbu a realizaci rozvojových a vzdělávacích strategií.

Comments are closed here.