+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu
EDUPRESS s.r.o.

rozvoj — vzdělávání — podpora

Národní strategie

By In On 1.5.2015


Strategie zpracované a schválené na úrovni vlády, případně ve spolupráci jednotlivých ministerstev nebo jiných ústředních orgánů státní správy.

Národní (vládní) strategie zahrnuje oblasti spadající do kompetencí více ministerstev. Obsahově může jít buď o samostatný, plnohodnotný dokument pokrývající celý proces včetně návrhu konkrétních opatření, nebo o zastřešující dokument, který může být dále rozváděn dílčími resortními strategiemi.


Autor

EDUPRESS s.r.o.

Specializujeme se na dotační poradenství a management, investiční poradenství, odborné vzdělávání a tvorbu a realizaci rozvojových a vzdělávacích strategií.

Comments are closed here.