+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu
EDUPRESS s.r.o.

rozvoj — vzdělávání — podpora

NUTS

By In On 3.5.2015


Pro dosažení srovnatelnosti statistických dat v rámci Evropské unie byl vytvořen jednotný systém klasifikování územních statistických jednotek NUTS (Nomenclature of Units for Territorial Statistics, resp. Nomenklatura územních statistických jednotek).

Klasifikace NUTS je určena především pro:

  • shromažďování, zpracování a harmonizaci regionálních statistik EU,
  • sociálně-ekonomické analýzy regionů,
  • vymezení regionální politiky EU.

Pro normalizovanou klasifikaci územních celků v České republice slouží klasifikace CZ-NUTS. Využívá se především pro statistické účely, dále pro potřeby analytické a pro potřeby poskytování údajů ve vztahu k Evropské unii, zejména pro úkoly spojené s čerpáním prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie.

Jednotlivé úrovně územních jednotek klasifikace CZ-NUTS jsou:

  • NUTS 0 – Česká republika (administrativní jednotka),
  • NUTS 1 – území celé České republiky (neadministrativní jednotka),
  • NUTS 2 – sdružené kraje, tzv. regiony soudržnosti (neadministrativní jednotky),
  • NUTS 3 – kraje (administrativní jednotky).

Autor

EDUPRESS s.r.o.

Specializujeme se na dotační poradenství a management, investiční poradenství, odborné vzdělávání a tvorbu a realizaci rozvojových a vzdělávacích strategií.

Comments are closed here.