+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu
EDUPRESS s.r.o.

rozvoj — vzdělávání — podpora

Obce s rozšířenou působností

By In On 30.8.2015


Po zániku Okresních úřadů (s platností od 1. ledna 2003), byly jejich pravomoci převedeny na tzv. obce s rozšířenou působností. V jejich kompetenci je výkon státní správy v přenesené působnosti do jejich správního obvodu, a to v oblasti evidence obyvatel, vydávání dokladů a živnostenských oprávnění, výplaty sociálních dávek, péče o nemocné a seniory, sociálně právní ochrany dětí, vodosprávního a odpadového hospodářství, péče o životní prostředí, správy lesů, myslivosti a rybářství a v oblasti dopravy a silničního hospodářství. V ČR existuje celkem 205 obcí s rozšířenou působností.


Autor

EDUPRESS s.r.o.

Specializujeme se na dotační poradenství a management, investiční poradenství, odborné vzdělávání a tvorbu a realizaci rozvojových a vzdělávacích strategií.

Comments are closed here.