+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu
EDUPRESS s.r.o.

rozvoj — vzdělávání — podpora

Operační program

By In On 11.4.2015


Základní strategický dokument pro konkrétní podporovanou oblast činností nebo konkrétní region soudržnosti zpracovaný členskými zeměmi EU. V operačním programu jsou podrobně popsány cíle a priority, jichž chce členská země v dané oblasti dosáhnout v aktuálním programovacím období. Lze v něm najít popis typových aktivit, na které je možné čerpat prostředky ze Strukturálních fondů, a také výčet oprávněných žadatelů. Programy jsou členěny dle logického rámce, například na zlepšování životního prostředí nebo na podporu rozvoje venkova.


Autor

EDUPRESS s.r.o.

Specializujeme se na dotační poradenství a management, investiční poradenství, odborné vzdělávání a tvorbu a realizaci rozvojových a vzdělávacích strategií.

Comments are closed here.