+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu
EDUPRESS s.r.o.

rozvoj — vzdělávání — podpora

Strategický dokument

By In On 1.5.2015


Jakýkoliv dokument stanovující vizi, cíle nebo opatření ve stanovené oblasti. Strategickým dokumentem může být strategie, koncepce, akční plán, rozvojový plán apod.


Autor

EDUPRESS s.r.o.

Specializujeme se na dotační poradenství a management, investiční poradenství, odborné vzdělávání a tvorbu a realizaci rozvojových a vzdělávacích strategií.

Comments are closed here.