+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu
EDUPRESS s.r.o.

rozvoj — vzdělávání — podpora

Veřejná strategie

By In On 1.5.2015


Strategie vypracovaná subjektem veřejné správy jako ucelený soubor opatření směřujících k dosažení cílů v definované oblasti.

Strategie v tomto pojetí obsahuje definici problému, souhrn podkladových analýz a dat, definuje vizi (tj. budoucí žádoucí stav v dané oblasti) a stanovuje sadu cílů, jichž má být dosaženo. Dále strategie obsahuje opatření, jejichž prostřednictvím jsou jednotlivé cíle naplněny.

Zároveň strategie definuje implementační rámec (včetně vymezení aktérů implementace strategie, časový a finanční rámec implementace atd.).


Autor

EDUPRESS s.r.o.

Specializujeme se na dotační poradenství a management, investiční poradenství, odborné vzdělávání a tvorbu a realizaci rozvojových a vzdělávacích strategií.

Comments are closed here.