+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Dotace z fondů EU

Podpora aktivit v programovém období 2014-2020

Evropská unieDotace ze strukturálních fondů EU lze využít k financování či spolufinancování celé řady projektů. Mezi podporované aktivity mimo jiné patří:

 • nákup strojů a zařízení;
 • rekonstrukce nebo výstavba výrobních prostor;
 • modernizace výrobních technologií;
 • inovace v oblasti řízení podniku;
 • podpora vývozu a propagace firem v zahraničí;
 • vzdělávání zaměstnanců;
 • podpora výstavby podnikatelských objektů vč. rekonstrukce brownfieldů;
 • podpora cestovního ruchu;
 • zlepšování či budování odpadového hospodářství (třídění, zpracovávání, ukládání odpadů);
 • zavádění energeticky úsporných technologií;
 • zateplování budov.

Naše služby

Dotační poradenstvíZajišťujeme poradenství ve všech fázích dotačního projektu – počínaje vstupní analýzou klienta, resp. projektu, nastavením strategie, vytipováním nejvhodnějších výzev, přípravou žádosti a dalších nezbytných podkladů.

Více informací…

Dotační managementFormou supervize a poradenství se zapojíme do průběhu realizaci  dotačního projektu – počínaje realizací výběrových řízení, zajištěním projektového řízení, pomocí při výkaznictví a administrativních aktivitách a konče různými podpůrnými činnostmi vč. kontroly obsahové a formální správnosti projektových aktivit a jejich výstupů.

Více informací…

Strategie rozvoje

Vzdělávací strategie

Zaujala Vás naše nabídka?

Neváhejte a využijte znalosti a zkušenosti našich specialistů. Stačí, když vyplníte následující formulář…

  captcha