top of page

Dotace je nenávratná forma daru či jiného příspěvku určeného na financování určitého konkrétního programu, projektu nebo činnosti, která je udělena žadateli po splnění předem stanovených podmínek a po schválení žádosti o dotaci.

Dotace se poskytují z veřejných rozpočtů, mezi něž patří státní rozpočet, rozpočty územních samosprávných celků, dále sem patří dotace ze státních fondů, ale také ze zahraničí prostřednictvím Národního fondu nebo z prostředků Evropského společenství a z veřejných rozpočtů cizího státu.

bottom of page