top of page

Společnost EDUPRESS s.r.o. se specializuje na dotační poradenství a dotační management, investiční poradenství, odborné vzdělávání a tvorbu a realizaci rozvojových a vzdělávacích strategií.

Edupress

DOTAČNÍ PORADENTSTVÍ

Zajišťujeme poradenství ve všech fázích dotačního projektu – počínaje vstupní analýzou potřeb klienta, resp. projektu, nastavením strategie, vytipováním nejvhodnějších výzev, přípravou žádosti a dalších nezbytných podkladů.

DOTAČNÍ MANAGEMENT

Formou supervize a poradenství se zapojíme do průběhu realizace dotačního projektu – počínaje realizací výběrových řízení, zajištěním projektového řízení, pomocí při výkaznictví a administrativních aktivitách a konče různými podpůrnými činnostmi vč. kontroly obsahové a formální správnosti projektových aktivit a jejich výstupů.

VZDĚLÁVÁNÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo společnosti EDUPRESS s.r.o. akreditaci vzdělávacímu programu pro pracovní činnost Lektor dalšího vzdělávání. Absolventi kurzu po úspěšném ukončení vzdělávacího programu obdrží od společnosti EDUPRESS, na základě udělené akreditace, „Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu“ pro výše uvedenou pracovní činnost.

Našimi klienty jsou firmy a podnikatelé, města, obce, místní akční skupiny a také neziskové organizace.

Tým oddělení dotačního poradenství a managementu společnosti EDUPRESS  s.r.o. je vám k dispozici.

Naši klienti

logo_AD Partner.jpg
logo_Stochov_NEW.jpg
Logo_Schindler.jpg
logo_Meico.jpg

Máte-li zájem o pomoc či radu při získávání podpory pro vaše projekty, neváhejte a kontaktujte nás.

DĚKUJEME ZA ODESLÁNÍ

kontakt

INFOLINKA: 277 270 500

bottom of page