top of page
Návrh bez názvu kopie.png

DOTAČNÍ PORADENTSTVÍ

Zajišťujeme poradenství ve všech fázích dotačního projektu – počínaje vstupní analýzou klienta, resp. projektu, nastavením strategie, vytipováním nejvhodnějších výzev, přípravou žádosti a dalších nezbytných podkladů.

ilustrované Waves

Pomůžeme vám vytipovat vhodné formy podpory vašich projektů

Na základě Vámi poskytnutých informací a s využitím znalostí a zkušeností našich specialistů Vám pomůžeme najít nejvhodnější formu financování Vašich projektů. Kromě nejběžnějšího typu podpory, tedy dotací z fondů Evropské unie, umíme poradit také při využití investičních pobídek nebo národních a regionálních dotačních programů. Při výběru nejvhodnějšího řešení vždy maximálně zohledníme Vaše potřeby a požadavky a samozřejmě také specifika konkrétního projektu.

Budeme s vámi spolupracovat při nastavení strategie

Realizace každého záměru vyžaduje více konkrétních úkonů a kroků. Aby bylo možné dosáhnout očekávaného výsledku, je vždy nezbytné stanovit správný postup a průběžně jej aktualizovat. Jsme připraveni se s vámi podělit o naše znalosti a zkušenosti a pomoci při sestavení plánu realizace vašeho záměru s využitím dotací či investičních pobídek.

Poradíme a podpoříme vás při přípravě žádostí o podporu

  • Budeme s vámi spolupracovat při realizaci projektu podle pravidel konkrétního poskytovatele.

  • Připravíme a zrealizujeme výběrové řízení.

  • Pomůžeme vám při administrativním vypořádání projektů.

bottom of page